Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘blur’

1. Otwieramy dowolne zdjęcie – link do zdjęcia użytego w tutorialu.

2. Kopiujemy warstwę tła (CTRL+J).

3. FILTER – BLUR – GAUSSIAN BLUR – radius: ok. 9-13.

4. Zmniejszamy Opacity/Krycie do ok. 50-65%.

5. Dodajemy Layer Mask/Maskę warstwy.

6. Wybieramy narzędzie Brush/Pędzel (klawisz B) z następującymi ustawieniami.

7. Na utworzonej masce przy użyciu pędzla zamalowywujemy obszary zdjęcia, które chcemy wyostrzyć. Ja wybrałem twarze postaci na zdjęciu. Im wyższe Opacity/Krycie pędzla – tym maskowany obszar będzie ostrzejszy.

8. Gotowe zdjęcie z efektem delikatnego rozmycia.

Read Full Post »

1. Tworzymy nowy obrazek o dowolnych wymiarach i np. z czarnym tłem.

2. Przechodzimy do zakładki Channels (Kanały) i tworzymy nowy Channel (Kanał).

3. Rysujemy owalne zaznaczenie, i wypełniamy je kolorem białym, a potem odznaczamy je (CTRL+D)

4. FILTER – BLUR – GAUSSIAN BLUR (Radius: 12)

5. FILTER – DISTORT – TWIRL (Angle :241)

6. FILTER – PIXELATE – COLOR HALFTONE (Max Radius: 10; pozostałe ustawienia bez zmian)

7. Wracamy do zakładki Layers (Warstwy), tworzymy nową Warstwę (CTRL+SHIFT+N) i wczytujemy zaznaczenie: SELECT – LOAD SELECTION – wybieramy Channel (Kanał) przez nas stworzony, czyli Alpha 1.

8. Wybieramy dowolny kolor i wypełniamy zaznaczenie, a potem odznaczamy je (CTRL+D).

Read Full Post »

Mam spory problem jak nazwać tego tutoriala, jego tytuł niezbyt oddaje jego treść, ale trudno. Zaczynamy.

1. Otwieramy dowolny obrazek i rysujemy okrągłe zaznaczenie (niekoniecznie na środku obrazka, ale właśnie ta jego część w końcowej wersji pozostanie ostra, natomiast reszta obrazka to będzie właśnie tytułowy efekt rozmycia).

2. Teraz odwracamy zaznaczenie – CTRL+SHIFT+I

3. Kopiujemy zaznaczony fragment (CTRL+V) i wklejamy go (CTRL+C) – jak łatwo zauważyć Photoshop wkleił go na nowej warstwie.

4. Na warstwie, którą tworzy skopiowany fragment stosujemy FILTER – BLUR – RADIAL BLUR z ustawieniami (50 – Zoom – Best).

5. GOTOWE!

Read Full Post »

1. Tworzymy nowy obrazek, np. o wymiarach 250×250 pikseli i wypełniamy go białym kolorem.

2. FILTER – TEXTURE – GRAIN z ustawieniami: Intensity: 100, Contrast: 100, Grain Type: Horizontal.

3. Powtarzamy efekt z punktu drugiego 7-8 razy (CTRL+F)

4. FILTER – BLUR MOTION – BLUR (Angle:0, Distance: 300 pikseli)

5. Teraz wystarczy pokolorować obrazek (CTRL+U) i gotowe!

Read Full Post »