Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘border’

1. Otwieramy dowolny obrazek, i wykonujemy następujące czynności: zaznaczamy wszystko (CTRL+A), kopiujemy (CTRL+C), tworzymy nowy obrazek (CTRL+N) z białym tłem, a potem nową warstwę (CTRL+SHIFT+N), a następnie wstawiamy zawartość schowka (CTRL+V).

2. Na górnej warstwie rysujemy prostokątne zaznaczenie i wciskamy klawisz Q (Enter Quick Mask).

3. FILTER – BRUSH STROKES – SPRAYED STROKES (Stroke Length: 2; Spray Radius: 16; Stroke Direction: Right Diagonal).

4. Ponownie wciskamy klawisz Q (Exit Quick Mask).

5. Odwracamy zaznaczenie (CTRL+SHIFT+I) i usuwamy zaznaczoną cześć obrazka (DELETE).

6. GOTOWE!

Read Full Post »