Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘lens flare’

1. Tworzymy nowy obrazek np. o wymiarach 800×600, tworzymy nową warstwę i wypełniamy ją kolorem czarnym.

2. FILTER – RENDER – LENS FLARE (50-300mm Zoom) – WAŻNE! – Obie Lens Flare tworzymy dokładnie w miejscu pokazanym na obrazku!

3. FILTER – RENDER – LENS FLARE (105mm Prime)

4. IMAGE – ADJUSTMENTS – BRIGHTNESS/CONTRAST (Brightness=80)

5. FILTER – DISTORT – TWIRL (ANGLE=800)

6. FILTER – DISTORT – PLASTIC WRAP i ustawienia jak poniżej:

7. FILTER – DISTORT – POLAR COORDINATES (Polar to Rectangular)

8. EDIT – FADE POLAR COORDINATES i ustawienia:

9. IMAGE – ADJUSTMENTS – HUE/SATURATION

10. Kopiujemy warstwę (CTRL+J), a potem EDIT – TRANSFORM – FLIP HORIZONTAL, i zmnieniamy tryb mieszania warstwy np. na Linear Dodge.

11. Teraz łączymy obie warstwy (CTRL+E), ponownie robimy kopię warstwy (CTRL+J), a potem EDIT – TRANSFORM – FLIP VERTICAL. Zmieniamy tryb mieszania warstwy na dowolny, poniżej wygląd naszej tapety przy zastosowaniu Screen.

Read Full Post »