Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘paths’

1. Tworzymy nowy obrazek, dodajemy nową warstwę (CTRL+SHIFT+N) i wybieramy narzędzie Elipse Tool, w górnym zaznaczamy opcję Paths (ścieżki).

2. Rysujemy okrąg, czyli w czasie rysowania trzymamy wciśnięty klawisz SHIFT.

Trik: jeśli w czasie rysowania chcemy zmienić położenie naszego okręgu wystarczy razem z klawiszem myszki i SHIFTEM, wcisnąć i przytrzymać również klawisz SPACJI.

3. Po narysowaniu okręgu, wybieramy narzędzie Tekst (Horizontal Type Tool). Przesuwamy wskaźnik myszki na krawędź naszego okręgu, a kiedy zmieni on swój wygląd na ten przedstawiony na rysunku poniżej, zaczynamy pisać.

4. Teraz możemy obrócić naszą ścieżkę korzystając z narzędzia Edit – Free Transform Path.

Read Full Post »