Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘tekst’

1. Tworzymy nowy obrazek, dodajemy nową warstwę (CTRL+SHIFT+N) i wybieramy narzędzie Elipse Tool, w górnym zaznaczamy opcję Paths (ścieżki).

2. Rysujemy okrąg, czyli w czasie rysowania trzymamy wciśnięty klawisz SHIFT.

Trik: jeśli w czasie rysowania chcemy zmienić położenie naszego okręgu wystarczy razem z klawiszem myszki i SHIFTEM, wcisnąć i przytrzymać również klawisz SPACJI.

3. Po narysowaniu okręgu, wybieramy narzędzie Tekst (Horizontal Type Tool). Przesuwamy wskaźnik myszki na krawędź naszego okręgu, a kiedy zmieni on swój wygląd na ten przedstawiony na rysunku poniżej, zaczynamy pisać.

4. Teraz możemy obrócić naszą ścieżkę korzystając z narzędzia Edit – Free Transform Path.

Read Full Post »

Tym razem nie miałem „dylematów moralnych” jak nazwać tego tutoriala, choć na moje ucho jego nazwa po polsku brzmi mało przyjemnie. Sam efekt jest jednak dość ciekawy i znacznie przyjemniej wygląda, niż brzmi jego nazwa.

Zaczynamy!

1. Otwieramy dowolny obrazek, w moim przypadku jest nim to zdjęcie. Na samym początku musimy ‚uaktywnić’ warstwę tła. W tym celu dwukrotnie klikamy w nazwę warstwy na palecie, a potem akceptujemy zmianę nazwy warstwy na Layer 0.

Druga metodą osiągnięcia tego samego celu jest dwukrotne kliknięcie nazwy warstwy na palecie warstw z wciśniętym klawiszem Alt, wtedy Photoshop automatycznie ‚uaktywni’ tę warstwę i zmieni jej nazwę na Layer 0.

3. Za pomocą narzędzie Type Tool (klawisz T) wpisujemy dowolny tekst.

4. Teraz zamieniamy kolejność warstw, tak żeby warstwa z obrazkiem była na samej górze.

5. Na palecie warstw klikamy w warstwę ze zdjęciem i tworzymy Clipping Mask (Maskę odcinania), używając kombinacji klawiszy CTRL+ALT+G.

Inną metodą utworzenia Maski odcinania jest przytrzymanie klawisza ALT, i najechanie kursorem na paletę warstw dokładnie między dwiema warstwami. Kiedy pojawi się taka ikonka , klikamy w nią myszką i również uzyskujemy Maskę odcinania.

6. Do naszego napisu możemy dodać np. warstwę z białem tłem i efekt Cienia (Drop Shadow).

Największą zaletą tej metody uzyskania efektu obrazka w tekście jest to, że w każdym momencie za pomocą narzędzia Text Tool możemy dodać kolejną linię tekstu, zmienić czcionkę czy efekty.

Read Full Post »