Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘pop-art’

1) Otwieramy dowolne zdjęcie (CTRL+O).

2) Kopiujemy warstwę tła korzystając ze skrótu CTRL+J.

3) Na skopiowanej warstwie stosujemy filtr Cutout (FILTER – ARTISTIC – CUTOT) z ustawieniami można poeksperymentować, ja zazwyczaj zostawiam ustawienia domyślne (4,4,2)

4) Zmieniamy tryb mieszania warstwy na Overlay.

5) Robimy kopię warstwy (CTRL+J), na której przed chwilą stosowaliśmy filtr Cutout.

6) Zmienaimy jej tryb mieszania na Hard Light.

7) A następnie stosujemy filtr High Pass (FILTER – OTHER – HIGH PASS) z kątem ok. 20-30.

8) Gotowe!

Read Full Post »